Nattpuls kopplas till hjärthälsa och steg

En ny studie av WITHINGS, en fransk pionjär inom digital hälsa, visar att nattpuls är en viktig indikator för hjärthälsan. Studien, som analyserade över 160 000 användare globalt, visade att fysiskt aktiva personer har lägre nattpuls än stillasittande personer. De som gick mer än 10 000 steg per dag hade i genomsnitt 4,74 slag lägre nattpuls per minut än de som gick mindre än 5 000 steg per dag. En högre nattpuls kan tyda på hälsoproblem som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma.

Regelbunden motion, minskad stress och tillräcklig sömn kan bidra till att sänka nattpulsen och därmed minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Tidigare har vilopuls ansetts vara en viktig biomarkör för hjärthälsan, men denna studie stöder tidigare forskning som visar att nattpuls är en bättre predikator för risk för hjärt-kärlhändelser och dödlighet.

WITHNÌNGS tillhandhåller en digital klocka med analogt utseende som heter ScanWatch och kan mäta flera hälsomarkörer hos dig, bland annat just nattpuls.

Lämna en kommentar